Klindt Træning & Terapi

Om Klindt Træning & Terapi

Klindt Træning & Terapi er et unikt koncept, der forbinder traditionelle og helhedsorienterede metoder, som tilsammen giver en nøgle til sundhed og trivsel.

I klinikken tilbydes individuelle terapier for mental og fysisk sundhed, f.eks. efter kortere eller længerevarende stress-tilstande, og for en sikker restitution, f.eks. efter hjernerystelse og whiplash-skader – eller andre fald- og stødtraumer.

De individuelle terapier gives også forebyggende som en sikkerhed mod udtrætning og stress i en travl hverdag.

Desuden tilbydes kortere og længerevarende kurser, hvor man kan lære specifikke øvelser fokuseret på fysisk velvære, nærvær og fordybelseskraft. Se mere på www.hennyklindt.dk.

Om Henny Klindt

“Jeg har mere end 25 års erfaring indenfor terapi og træning og forbinder traditionelle og helheds-orienterede behandlingsmetoder, der gør det muligt at fokusere både på mentale, emotionelle og fysiske problemer og løsninger.

Jeg er oprindelig uddannet fysioterapeut men har videreuddannet mig på en række områder med bl.a. en diplomeksamen i kraniosakral diagnostik og terapi, og fra Hygeia College i England er jeg uddannet som Colour Practitioner. En Colour Practitioner arbejder med forbindelsen mellem krop og bevidsthed og på Hygeia College er dette arbejde rodfæstet i Goethes farvelære.

I den individuelle behandling anvendes kraniosakral-terapiens nænsomme og dybe metode i både undersøgelserne og behandlingerne. Et andet væsentligt aspekt i mit arbejde er bevægelses-kinesiologien. Denne terapiform er udviklet af doktor i kiropraktik, George Goodheart, og den giver mulighed for at se på muskel- og ledfunktionen som et spejl af akupunktur-systemets balance. Bevægelses-kinesiologien bruges til at vurdere og optimere musklernes afslapningsevne og energi-niveau.

Jeg er medlem af Dansk Selskab for Osteopatisk Craniosakral Medicin, som er stiftet af speciallæge Johannes Fossgreen, og jeg henter løbende inspiration fra den kybernetiske psykoterapi, som er udviklet af Ole og Lene Vedfelt (www.vedfelt.dk).

Jeg arbejdede i en del år i hospitalssektoren og hentede megen erfaring fra de specialafdelinger, som et amtssygehus i københavnsområdet rummer. En dag havde jeg lige haft en patient til genoptræning, som kort tid før var blevet udskrevet i forbindelse med en blodprop i hjernen. Da jeg observerede ham gå ned af gangen med en stok for at støtte den ene side af kroppen, tænkte jeg: ”Der må findes en vej til at kunne komme længere med disse patienters rehabilitering end dén, vi når til her på hospitalet”.

Dette er mange år siden, og der er heldigvis udviklet mange fine tilbud til disse patienter sidenhen, men disse tanker blev min indgang til at udvikle og arbejde med en mere årsags-søgende behandling, som bl.a. fornævnte George Goodheart stod for.

Herigennem kunne jeg forbinde min i forvejen fysioterapeutiske basisviden med akupunktur-systemets påvirkning af bevægemusklernes ”parathed” til at ”tage fat” og reagere præsist og meningsfuldt på hjernens budskaber.

Dengang anede jeg ikke, hvor lang en vej jeg havde begivet mig ud på, blot fordi jeg var nysgerrig og resultat-søgende.

Jeg måtte bygge en ny forståelse oven på den gamle forståelse af kroppen og nervesystemets mange muligheder, og derefter få de to forståelser til at blive til en enhed.

Senere oplevede jeg, at der manglede noget mere, og jeg greb derfor muligheden for at kunne komme til at beherske en sundhedsopbyggende sanse-integration for 20 år siden, som senere blomstrede i mit eget regi og blev til den nu meget populære bevidste mindfulness træning.

Jeg så nu mange flere facetter og løsningsmuligheder for genoptræning af mennesker med tab af livskvalitet på grund af ryg-, bækken- og nakkeproblemer, og dermed også for de patienter der var alvorligt hæmmet af en hjernerystelse og/eller en whiplash-læsion med dertil hørende mentale og fysiske forstyrrelser.”

Henny Klindt

© 2024 hjernerystelse.info